Světová věda
a objevy
ve Středočeském
kraji

Nahlédněte virtuálním oknem do budoucnosti – do vzdálených koutů vesmíru, do vlastního těla, do světa energií bez ropy a uhlí. Středočeský kraj je líhní vědeckých počinů. Pomocí moderních technologií, atraktivním způsobem vám zprostředkujeme setkání s výzkumnými a vývojovými pracovišti, kolem kterých možná chodíte. V nenápadných institucích vznikají věci, ke kterým s nadějí vzhlíží doslova celý svět.

PROJEKTY

BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy

BIOCEV je mezinárodní výzkumné centrum ve Vestci u Prahy, kde více než 500 vědců a studentů objevuje nové léky a léčebné metody proti rakovině, HIV, cukrovce, Alzheimerově chorobě, virovým infekcím nebo neplodnosti. Mezi hlavními partnery BIOCEV patří šest ústavů Akademie věd ČR a dvě fakulty Univerzity Karlovy.

www.biocev.eu/cs

ELI BEAMLINES

Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Centrum ELI Beamlines buduje a hodlá dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světě. Ten umožní průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice a mnoha dalších oborech. Centrum bylo otevřeno v roce 2015 v těsném sousedství renesančního arcibiskupského zámku.

www.eli-beams.eu/cs/

ASÚ

Astronomický ústav Akademie věd ČR

Astronomický ústav Akademie věd České republiky provádí vědecký výzkum a vývoj v oblastech astronomie a astrofyziky. Zkoumá vznik, vývoj, dynamiku a fyzikální vlastnosti hvězd, hvězdných soustav a výzkum Slunce a jeho vliv na Zemi a meziplanetární prostor, dále výzkum nejbližšího okolí Země, přirozených a umělých těles Sluneční soustavy, meziplanetární hmoty a její interakce s atmosférou Země. Ty nejzajímavější nebeské úkazy mohou návštěvníci pozorovat i na hvězdárně v Ondřejově.

www.asu.cas.cz/

UCEEB

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

UCEEB sdružuje špičkové akademiky z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. UCEEB vznikl za účelem zjednodušení spolupráce univerzity s průmyslem, zaměřuje se na využití výsledků výzkumu a technologií v praxi. Vyvíjí, inovuje a přichází s originálními řešeními v oblasti trvale udržitelných budov včetně zdravého vnitřního prostředí a s ohledem na úsporu investičních i provozních nákladů a energií.

www.uceeb.cz/

CVŘ

Centrum výzkumu Řež

Hlavním posláním Centra výzkumu Řež je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. Mezi další významné aktivity společnosti patří zapojení do mezinárodního projektu výstavby nejmodernějšího evropského výzkumného reaktoru Jules Horowitz dalších národních či mezinárodních projektech. V Řeži vyvinuli také malé jaderné reaktory, které jsou umístitelné kdekoliv (i pod zemí), jako malá jaderná elektrárna. Právě takové elektrárny by v budoucnosti mohly nahradit obrovské a nevzhledné energetické stavby.

www.//cvrez.cz

ZÁŠTITY A PARTNEŘI PROJEKTU

PRO UČITELE

V rámci kampaně Inovace v srdci, projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji, jsme pro vás připravili interaktivní výstavu OKNO DO BUDOUCNOSTI pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.


Cílem výstavy je atraktivně představit příběhy firem a výzkumných organizací ve Středočeském kraji, nadchnout studenty pro inovace a výsledky výzkumu a vývoje a motivovat je k dalšímu studiu. Jde o špičková pracoviště s pochopitelným přesahem do praktického života.
A to ve světovém měřítku.


Sama výstava je pojata moderně a inovativně. Jde o soubor stojanů s tablety. Každý stojan prezentuje vybrané technologie a příběhy firem a výzkumných organizací ve Středočeském kraji. Expozici lze využít jako informační i edukační nástroj.


Putovní výstava je kombinací zábavy a poučení a zahrnuje exponáty, které motivují k vyzkoušení.

PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ

Zapůjčení exponátů, doprava, instalace a deinstalace je zdarma.

KDO VÝSTAVU VYTVOŘIL

Také výstava sama je svým způsobem unikátním projektem. Design výstavy připravilo studio HERRMANN & COUFAL. Eduard Herrmann a Matěj Coufal se zabývají především produktovým designem. Během své dosavadní kariéry už dosáhli mnoha úspěchů. Na kontě mají ocenění ze soutěží Czech Grand Design, ELLE Decoration International Award, mezinárodní BIG SEE Award nebo prestižní Red Dot Award.

Virtuální realitu připravil absolvent UMPRUM Michael Rosa, který také obdržel za své projekty řadu ocenění.

TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSTAVY

Výstava se skládá z 5 stojanů se zabudovanými tablety. Stojany se otáčí v ose 360°.
Tablety prezentují jednotlivé instituce a výzkumy pomocí virtuální reality.

Expozice je připravená tak, aby užití exponátů bylo zcela intuitivní pro všechny návštěvníky, tj. na místě není potřeba obslužný personál.

Výstava bude instalovaná dle prostorových možností.
Ke každému stojanu je třeba přívod elektřiny 220 V (pouze zásuvky, kabeláž zajistíme).
Veškerá elektronika je skryta uvnitř konstrukce a je zajištěna proti poškození.


Pracovní listy a metodický manuál pro další práci se studenty dodáme společně s výstavou.

EXKURZE


BIOCEV

Navštivte: Výzkumná pracoviště od 2. do 8. listopadu 2020 během Týdne vědy a techniky AV ČR. ČR
Uvidíte: Přednášky a exkurze jsou zaměřené na praktické využití výsledků základního výzkumu v diagnostice a léčbě v lidské medicíně. Navštívíte laboratoře, ve kterých vědci z BIOCEV odhalují příčiny vzniku vážných onemocnění jako rakovina, HIV / AIDS nebo cukrovka. Na základě jejich poznatků lze navrhovat nové léky a léčebné metody, které mohou zachránit mnoho životů. 

Témata exkurzí spojených s přednáškou:

• Nové přístupy pro včasnou diagnostiku a zlepšení kvality spermií,
• Mimikující proteiny – šance pro HIV vakcínu,
• Nové přístupy k léčbě nádorů,
• Jak se buňka rozhoduje čím v životě bude a kam patří,
• Jak prostředí a genetické mutace ovlivňují embryonální vývoj,
• DNA a proteinové inženýrství,
• Proč je naše krev červená aneb železo a jeho úloha v organismu,
• Prostorová struktura proteinů imunitního systému a obrana proti chřipce nebo rakovině,
• Kam mikroskop nedohlédne, aneb krystalografie proteinů.

Kontakt: petr.solil@biocev.eu

ELI BEAMLINES

Navštivte: centrum ELI Beamlines
Uvidíte: Součástí exkurze pro základní, střední a vysoké školy je úvodní přednáška o ELI Beamlines, jeho technologiích a zaměření výzkumu. Následuje prohlídka centra a doprovodný program dle typu vzdělávací instituce. Jsme schopni představit laserovou fyziku atraktivním způsobem i u vás ve škole prostřednictvím našich oborníků pro spolupráci se vzdělávacími institucemi.

Kontakt: Hana.Strnadova@eli-beams.eu

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

Navštivte: Hvězdárnu v Ondřejově, duben – říjen
Uvidíte: Během 90 až 120 minut si prohlédnete historickou část observatoře, za příznivého počasí zažijete pozorování Slunce dalekohledem, případně alespoň pozemských objektů. S průvodcem projdete celou hvězdárnu a spatříte největší dalekohled v České republice s průměrem zrcadlového objektivu 20 metrů.  

Kontakt: exkurze@asu.cas.cz

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ

Navštivte: pracoviště jaderných reaktorů nebo se zastavte na Den otevřených dveří 7. listopadu v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR
Uvidíte: reaktory LVR-15, LR-0 a haly experimentálních smyček

Kontakt: jiri.kuf@cvrez.cz

DALŠÍ DOPORUČENÉ AKCE PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY:

Festival vědy
3. září 2020

Týden inovací
29. září – 4. října 2020

(Představení interaktivní výstavy veřejnosti.)

Veletrh vědy
2021

Týden mozku
2021

GALERIE

#oknodobucoucnosti
#SIC
#Vedaavyzkum

KONTAKT
ZÁŠTITY A PARTNEŘI PROJEKTU